sklep fotograficzny Foto-Net
884-839-839
Uwaga, poniższe zapisy to jedynie sugestie, nie stanowią zobowiązania klienta, jednak mogą być bardzo pomocne, dlatego sugerujemy się z nimi zapoznać.

Jak bezpiecznie odebrać przesyłkę - sugestie dla klientów.

Ponieważ zamawiany towar ma nierzadko dużą wartość, jest też często delikatny (obiektyw, aparat itp.) prosimy o zapoznanie się z informacjami jak bezpiecznie odbierać przesyłkę i co zrobić w przypadku ew. braków lub problemów. Informacje te są bardzo ważne gdyż zabezpieczają Państwa interesy w przypadku problemów, które mogą wystąpić. Nasze przesyłki pakowane są profesjonalnie a ich zawartość jest zabezpieczona oraz monitorowana. Niemniej jednak w momencie wydania przesyłki przewoźnikowi to on ponosi z naszego ramienia odpowiedzialność za jej stan. W Państwa interesie jest zadbać by w razie kłopotów ustalić co następuje:

Przepisy precyzują:

W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Co za tym idzie, prosimy odbierać przesyłki osobiście oraz prosimy o wykonanie następujących czynności:

Przesyłki kurierskie:

Co mam zrobić jeśli przesyłka jest uszkodzona?

W momencie odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie z towarem nie zostało naruszone. Paczka oklejona jest taśmami firmowymi i wyłącznie firmowymi, które nie mogą nosić śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia, że taśmy zostały naruszone, opakowanie oklejone jest inną taśmą lub paczka jest uszkodzona w sposób widoczny oraz znaczny sugerujący uszkodzenie zawartości, należy spisać w obecności kuriera protokół (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem Foto-Net. Uwaga! Firma kurierska nie umożliwia sprawdzenia zawartości przesyłki przy odbiorze przed uiszczeniem opłaty z tego powodu nasze przesyłki pakowane są w taki sposób by łatwo było ocenić, czy ich zawartość jest nienaruszo

Co mam zrobić jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona lub nie zgadza się z zamówieniem?

Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy zgadza się jej zawartość oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół i szybko skontaktować się z naszym sklepem. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest dowodem określającym stan faktyczny przesyłki. Odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej i ma obowiązek go wypełnić, czego należy bezwzględnie dopilnować. Na sporządzeni protokołu jest około 7 dni należy jednak zadbać o zabezpieczenie paczki tak by jednoznacznie wykazać szkodę. Sugerujemy na przykład sporządzić dokumentację nawet zwykłym telefonem w postaci zdjęć lub filmu zanim odpakują Państwo paczkę.

Po stwierdzeniu niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem lub uszkodzenia, zmian na tej zawartości mimo braku oznak uszkodzenia paczki (wynikających np. z upadku przesyłki), należy zapisać to w protokole i poświadczyć podpisem kuriera. Należy zadbać o to by kurier zabrał protokół i zgłosił w centrali firmy kurierskiej szkodę na paczce. Protokół należy skopiować i przesłać wraz ze zdjęciami paczki i ew. niezgodności na adres reklamacje@foto-net.pl. Należy bezwzględnie zachować opakowania oraz wszystkie jego elementy celem ustalenia czy ew. uszkodzenie nie powstało z powodu na przykład upadku paczki ze znacznej wysokości. Następnie w godzinach pracy skontaktować się telefonicznie z naszą firmą. Umożliwi to nam szybkie i bezproblemowe rozwiązanie sytuacji.

Co co zrobić w sytuacji gdy kurier nie chce sporządzić oględzin paczki i spisać protokołu?

Ma taki obowiązek bezwzględnie należy go wyegzekwować, czas na spisanie protokołu to około 7 dni, należy postępować jak opisano poniżej. W przypadku gdy przesyłka jest uszkodzona należy wykonać dokładne zdjęcia paczki i poczekać z otwarciem do momentu kiedy kontakt z nami będzie możliwy. Jeżeli paczka jest nieuszkodzona, należy otworzyć ją tak, by opakowanie zniszczyć minimalnie wcześnie je fotografując (nawet telefonem komórkowym). Opakowanie wraz z zawartością należy bezwzględnie zachować do momentu potwierdzenia, czy wszystko ze sprzętem jest w porządku. Sprzęt należy sprawdzić i w przypadku zaistnienia nieprawidłowości skontaktować się z nami. Na spisanie protokołu szkody firma kurierska ma kilka dni (około 7) więc pomożemy dopełnić wszelkich formalności, należy jednak zadbać o to by ew. szkoda była do udowodnienia. Przypominamy, że to na odbiorcy spoczywa obowiązek zadbania o ustalenie odpowiedzialności przewoźnika w przypadku szkody. Informujemy również, że posiadamy system ewidencji zawartości przesyłek więc ustalenie ewentualnych braków jest bardzo szybkie.

Przesyłki pocztowe/paczkomat:

Co mam zrobić jeśli przesyłka jest uszkodzona?

W przypadku zaistnienia wątpliwości (np. podejrzenie naruszenia lub zniszczenie opakowania) podczas odbioru przesyłki pocztowej należy sprawdzić przed odbiorem wagę przesyłki w urzędzie pocztowym w obecności pracownika poczty. Nie należy w takiej sytuacji odbierać przesyłki od listonosza tylko we właściwym oddziale Poczty Polskiej. Waga paczki powinna być identyczna lub minimalnie (o kilka gram) różna od wagi opisanej na przesyłce, na liście przewozowym wypełnianym przez pracownika poczty. W przypadku gdy waga nie zgadza się z opisaną na paczce lub przesyłka jest zniszczona nie należy jej odbierać i jak najszybciej skontaktować się ze sklepem Foto-Net. Przesyłkę przy odbiorze należy dokładnie obejrzeć czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia, że taśmy zostały naruszone, opakowanie oklejone jest inną taśmą lub paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem Foto-Net.

Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy w obecności doręczyciela otworzyć paczkę i sprawdzić czy zgadza się jej zawartość oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół i szybko skontaktować się z naszym sklepem. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest dowodem określającym stan faktyczny przesyłki.

W przypadku przesyłki paczkomatowej należy dokładnie pokazać ją do kamery, która znajduje się przy każdym paczkomacie, najlepiej rozpakować ją pod tą kamerą i sprawdzić zawartość. Następnie należy skontaktować się z naszą firmą celem podjęcia dalszych kroków, jeśli coś nie będzie się zgadzało.

Co mam zrobić jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona lub nie zgadza się z zamówieniem?

Po stwierdzeniu niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem lub uszkodzenia, zmian na tej zawartości mimo braku oznak uszkodzenia paczki (wynikających np. z upadku przesyłki), należy zapisać to w protokole i poświadczyć czytelnym podpisem doręczyciela. Należy zadbać o to by doręczyciel zabrał protokół i złożył w urzędzie pocztowym. Protokół należy skopiować i przesłać wraz ze zdjęciami paczki i ew. niezgodności na adres reklamacje@foto-net.pl. Następnie w godzinach pracy skontaktować się telefonicznie z naszą firmą. Umożliwi to nam sprawne i bezproblemowe rozwiązanie sytuacji. Należy bezwzględnie zachować opakowania oraz wszystkie jego elementy celem ustalenia czy ew. uszkodzenie nie powstało z powodu na przykład upadku paczki ze znacznej wysokości.

Przesyłki paczkomatem:

Co mam zrobić jeśli przesyłka jest uszkodzona?

W momencie odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie z towarem nie zostało naruszone. Paczka oklejona jest taśmami firmowymi i wyłącznie firmowymi, które nie mogą nosić śladów uszkodzenia. Jeśli przesyłka paczkomatowa jest uszkodzona, należy zgłosić to jeszcze przy Paczkomacie (maszyna przed zakończeniem odbioru zapyta, czy z przesyłką jest wszystko w porządku). Jeśli nie zostanie sporządzony protokołu szkody w momencie odbioru przesyłki, wciąż jest 7 dni na sporządzenie protokołu w oddziale lub przez internet. Niezwłocznie należy skontaktować się ze sklepem Foto-Net celem uzyskania wskazówek.

Kto powinien odbierać przesyłkę?

Bezwzględnie osoba która tą przesyłkę zamawiała, uniknie się w ten sposób ewentualnych nieporozumień związanych z tym co działo się z przesyłką do momentu przekazania jej we właściwe ręce. Dlatego zalecamy kontakt z kurierem w dniu dostarczenia przesyłki na podstawie podanego numeru listu przewozowego, by nie zostawił jej na przykład u sąsiada.

Jak powinienem rozpakowywać paczkę by zrobić to bezpiecznie i zabezpieczyć ewentualne roszczenia z tytułu braków lub ubytków.

Po odbiorze prosimy rozcinać opakowanie delikatnie tak by nie uszkodzić sprzętu który znajduje się w środku, na przykład torby fotograficznej. Po rozpakowaniu prosimy bezwzględnie porównać zawartość z zamówieniem oraz z wyposażeniem zestawu jakie zostało podane w karcie produktu i ew. braki zgłosić do sprzedawcy tak szybko jak to jest możliwe. Prosimy dokładnie sprawdzić zawartość paczki, gdyż małe elementy mogą nie być widoczne od razu. Prosimy nie wyrzucać opakowania ani upychaczy do czasu wyjaśnienia braków w paczce. Nasz system bezpieczeństwa pozwala bez wątpliwości ustalić co znajduje się w przesyłce więc możemy sprawę szybko wyjaśnić.

Bardzo prosimy zgłaszać od razu po rozpakowaniu paczki możliwe ubytki na rzeczy, które mogą być zakwalifikowane jako powstałe poprzez działania będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Procedura ta ma na celu zabezpieczenie Państwa ewentualnych roszczeń w przypadku gdy zdecydują się Państwo na zwrot przedmiotu.

Dlaczego w przesyłce jest tyle odpadków magazynowych?

W naszych paczkach możecie Państwo znaleźć szereg przedmiotów tworzących „bałagan”. Wbrew pozorom, nie wyrzucamy śmieci do paczek. Wypełniamy je natomiast zużytymi kartonami i opakowaniami z dwóch powodów. Po pierwsze wykorzystujemy materiał zamiast go wyrzucać, jeśli się do tego nadaje. Nie kupujemy sztucznych wypełniaczy jeśli nie jest to konieczne. Po drugie chronimy zawartość przed tzw. ślepą kradzieżą. Potencjalny złodziej rozcinając paczkę z boku, często w ciemności nie widzi za co łapie. Jeśli w pudełku jest dużo elementów, jest małe prawdopodobieństwo, że złapie za produkt którego szuka. W dalekiej przeszłości zdarzały się tego typu kradzieże podczas transportów, teraz nie występują, wolimy jednak się przed nimi zabezpieczyć.

Pudełko z produktem jest uszkodzone lub otwarte/rozcięte. Dlaczego?

Uszkodzenie/zarysowanie pudełka, jeśli nie wynika z winy przewoźnika jak opisano wyżej, zdarza się niestety zwykle w magazynach dystrybutora. Otrzymujemy produkt w takim pudełku, jest on pełnowartościowy. Uszkodzenie takie zwykle powstaje przy przesuwaniu dużej ilości pudełek w magazynie dystrybutora. Taki produkt dokładnie sprawdzamy po dostawie.

Czasami zdarza się, że produkt jest w pudełku trwale rozciętym. Dzieje się tak wtedy kiedy nie ma innej możliwości by dostać się do produktu a musimy go sprawdzić przed wysyłką by być pewnym czy działa. Dotyczy to szczególnie kart pamięci. Jeśli klienci zgłaszają np. że karta pamięci im nie działa, sprawdzamy wszystkie z całej dostawy aby była pewność, że następny klient dostanie kartę sprawną.

Dlaczego otrzymałem produkt w pudełku zastępczym?

Czasami zdarza się że sprzedawany produkt jest elementem rozdzielonym z zestawu, by był tańszy lub jest kupowany w opakowaniu zbiorczym z tego samego powodu. Taki produkt wydajemy w opakowaniu zastępczym, zwykle zaznaczając to w opisie produktu o ile jest taka konieczność. Wydawany produkt jest zawsze pełnowartościowy.

Dlaczego mam wysłać uszkodzony sprzęt bezpośrednio do serwisu na polecenie sklepu, przecież serwis nie jest stroną w sprawie.

Takie sytuacje zdarzają się czasami. Istotnie nie serwis jest stroną w sprawie, jednak to my jako sprzedawca odpowiadamy za sprzęt i decydujemy w jaki sposób z nim postępować. Dlatego w celu szybszego rozwiązania reklamacji i uniknięcia nadmierności kosztów kierujemy przesyłkę bezpośrednio do serwisu. Oczywiście pokrywamy wszystkie koszta, do państwa należy tylko zapakowanie przesyłki i wydanie jej kurierowi. My określamy odbiorce przesyłki.

Dlaczego otrzymałem towar z innego adresu nadawcy i oklejony taśmami innej firmy.

W przypadku niektórych produktów, szczególnie o dużym gabarycie, zlecamy wysyłkę bezpośrednio do klienta z magazynu zewnętrznego aby nie produkować kosztów logistycznych i przyspieszyć dostawę. Oczywiście uprzedzamy o tym klienta wcześniej i pobieramy zgodę na przekazanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.  

W jaki sposób technicznie dokonać zwrotu produktu.

Zwroty produktów, realizowane na podstawie prawa odstąpienia od umowy (szczegółowy opis warunków w regulaminie), obsługiwane są technicznie w następujący sposób: proszę dostarczyć do nas zwracany produkt pod adres oznaczony jako korespondencyjny i do wysyłki paczek czyli:

Foto-Net sklep fotograficzny
ul. Krasińskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

telefony:
884-839-839
537-878-880

(opłata w/g stawek Twojego operatora, nie są pobierane opłaty dodatkowe)

info@foto-net.pl
Wraz ze zwracanym produktem proszę załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór znajduje się w regulaminie sklepu. Można też napisać własne oświadczenie. Oświadczenie można wysłać dowolną drogą, mailową lub po prostu dołączyć do paczki. Wszelkie informacje dotyczące wysyłki paczek do nas znajdują się w regulaminie. Prosimy o uprzedzanie nas, że nadali Państwo przesyłkę, w miarę możliwości. Zwracamy uwagę na zachowanie terminów, prosimy zadbanie o stan sprzętu oraz bezpieczeństwo przesyłki.

W jaki sposób rozwiązywać ewentualne spory (informacja ustawowo wymagana).

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zamówiłem towar w cenie, która była ewidentną pomyłką, nie otrzymałem go. Dlaczego?

W każdym sklepie pracują tylko ludzie, którzy czasami się mylą. Jeżeli pomyłka jest ewidentna prawo tak samo chroni sprzedawcę jak i kupującego. Niestety zdarza się, że ktoś próbuje wykorzystać pomyłkę nieetycznie, nadużywa prawa w celu osiągnięcia korzyści. W takiej sytuacji mamy prawo powołać się na Art. 84. § 1. kodeksu cywilnego. Nasz sklep posługuje się kodeksem etycznym który działa w obie strony. Traktujemy Państwa uczciwie i tak samo chcemy być traktowani. Dziękujemy za zrozumienie i wzajemny szacunek.

Dlaczego sklep sprzedaje coś czego nie ma na magazynie?

Jako sklep specjalistyczny staramy się utrzymywać kompleksową ofertę, by zaspokoić potrzeby każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta. Co za tym idzie możemy nie mieć i nawet nie mamy możliwości mieć wielu produktów na magazynie, w tym produktów niszowych, których magazynowanie jest nieopłacalne. Nie oznacza to jednak, że nie możemy takiego produktu lub jego ekwiwalentu zaoferować o ile jest dostępny. Głęboko wierzymy w to, że nasza wiedza, połączona z bogatą paletą produktową, daje możliwości współpracy z każdym, nawet najbardziej wymagającym klientem. Specjalizujemy się w rozwiązaniach kompleksowych, stąd też takie podejście do biznesu. Warto zwrócić uwagę, że nie prowadzimy sklepu wyłącznie z popularnymi produktami konsumenckimi, co za tym idzie bywają braki, trudności w dostępności, końce serii - jednak są też rozwiązania tego problemu. Taki model sklepu wynika z charakterystyki tej branży i jest ogólnie przyjęty na całym świecie. Warto zaznaczyć, że przybliżoną informację o dostępności takich produktów zawsze podajemy na naszej stronie www lub za pomocą środków porozumiewania się co jest praktyką dobrze przyjmowaną i uczciwą.
Foto-Net sklep fotograficzny
ul. Krasińskiego 6
43-300 Bielsko-Biała

telefony:
884-839-839
537-878-880

(opłata w/g stawek Twojego operatora, nie są pobierane opłaty dodatkowe)

info@foto-net.pl
Akceptujemy płatność kartą w sklepie stacjonarnym. Karty biznesowe i Diners Club + 2% prowizji.

Informacja: wykorzystujemy pliki cookies w celach obsługi procesu zamówienia. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić złożenie zamówienia. Więcej informacji w terminalu informacyjnym.

Nasze autoryzacje
nasze autoryzacje