Szybki kontakt:
info@foto-net.pl
884-839-839
585-518-444
585-506-883

SZUKAJ W TYTULE RÓWNIEŻ W OPISIE

działy POLITYKA PRYWATNOŚCI

W tej sekcji dowiesz się w jaki sposób pobieramy i przetwarzamy dane jakie do nas przekazujesz, odwiedzając naszą stronę lub kontaktując się z nami w inny, dostępny sposób. Sklep Foto-Net ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym Klientom usług.

Informujemy, że system sklepu Foto-Net pobiera, gromadzi i przetwarza dane zgodnie z zapisami:

1. Jakie dane i w jaki sposób pobieramy:
a). Dane zbierane automatycznie w trakcie przeglądania witryny sklepy Foto-Net:
   - adres IP komputera przeglądającego
   - nazwa domeny
   - typ systemu operacyjnego
   - typ i ustawienia przeglądarki
   - inne standardowe dane przesyłane automatycznie przez klienta internetowego łączącego się z witryną naszego sklepu zgodnie ze specyfikacją sposobu komunikacji dla łącza internetowego

Informujemy, że są to dane powszechne, udostępnianie automatycznie, które mogą być wykorzystane do celów statystycznych przez sklep Foto-Net lub roboty internetowe. Dane te wykorzystujemy również do diagnozowania problemów związanych z działaniem naszego sklepu i analizą naruszeń bezpieczeństwa naszych danych. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i analizy danych demograficznych od osób odwiedzających naszą witrynę. Informacje te są łączone z danymi osobowymi Klientów jeśli wyrażą zgodę na ich przekazanie, celem potwierdzenia identyfikacji personalnej. Przeglądanie witryny sklepu Foto-Net nie powoduje pobierania danych personalnych przeglądającego, bez jego świadomości, które umożliwiły by jego identyfikację osobową.

b.) Dane zapisywane po stronie Klienta poprzez mechanizm [cookies].
Mechanizm [cookies] pozwala gromadzić i zapisywać dane przekazywane przez Klienta, dotyczące jego preferencji, ustawień, aktualnej zawartości koszyka i innych pomocnych mu danych, na komputerze Klienta. Dane te zapisywane poprzez sklep Foto-Net w mechanizmie [cookies] nigdy nie zawierają informacji osobowych pozwalających na identyfikację Klienta i haseł. Dane gromadzone w mechanizmie [cookies] służą wyłącznie wygodzie Klienta i są całkowicie anonimowe. Dane te mogą być całkowicie i świadomie kontrolowane przez Klienta zgodnie ze specyfikacją przeglądarki internetowej jakiej używa. Więcej na ten temat można przeczytać w dalszej części tej strony.

c.) Dane zbierane przez formularze.
System sklepu Foto-Net umożliwia przekazywanie danych poprzez formularze do uzupełnienia przez Klienta. Zarówno pola identyfikujące dane jak i cel wysyłania formularza każdorazowo zaznaczony jest w formularzu do wiadomości Klienta. Fakt przesłania danych przez Klienta nie ma charakteru nieodwracalnego co oznacza, że dane te mogą w każdej chwili zostać usunięte na wyraźne polecenie Klienta przesłane przez dostępne środki komunikacji. Dane przesyłane przez formularz zostają zapisane i zarchiwizowane w bazie sklepu Foto-Net celem identyfikacji Klienta, analizy problemu, analizy historii korespondencji oraz w celach statystycznych.

d.) Przesłanie, w specjalnie przeznaczonym do tego formularzu, adresu email lub innych danych, potrzebnych do realizacji usługi informacyjnej, oznacza udzielenie zgody na wysyłanie ofert marketingowych zgodnie z podanymi danymi i opisem formularza. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie emaila zwrotnego do nadawcy lub za pomocą innego, dostępnego środka komunikacji.

e.) Dane przekazywane innymi drogami.
Dane przekazywane telefonicznie, poprzez pocztę e-mail, w formie papierowej lub ustnie, są przechowywane zgodnie z zachowaniem wszelkich norm poufności i wykorzystywane tylko w celu w jakim zostały przekazane, za zgodą ich właściciela.

f.) Rejestracja rozmów telefonicznych i numerów abonentów.
Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo transakcji oraz zachowanie najwyższego poziomu obsługi, rozmowy telefoniczne prowadzone poprzez linie telefoniczne sklepu Foto-Net są rejestrowane i przechowywane do wglądu stron rozmowy. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody strony rozmowy. Zarejestrowane rozmowy mogą posłużyć w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub odtworzenia danych przekazywanych telefonicznie przez Klienta na przykład dotyczących realizacji zamówienia.

Informujemy, że centralka telefoniczna identyfikuje numery abonenta, numery te mogą być użyte celem kontaktu z Klientem (oddzwonienia) lub w celach realizacji zamówienia, o ile wyrazi zgodę na powiązanie numeru telefonu ze swoimi danymi.

g.) Rejestracja wideo.
Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo transakcji oraz zachowanie najwyższego poziomu obsługi, wszelkie zdarzenia mające miejsce w siedzibie naszego sklepu oraz jego otoczeniu są rejestrowane i archiwizowane za pomocą zapisu z kamer wideo. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody strony. Zarejestrowane zapisy mogą posłużyć w celu wyjaśnienia kwestii spornych, na przykład dotyczących realizacji zamówienia, kompletacji wydanego towaru lub kwestii bezpieczeństwa.

2. Cel pobierania danych.
Dane pobierane przez sklep Foto-Net gromadzone są w celu:
- obsługi zamówień
- komunikacji z Klientami i internautami
- świadczenia usług dla Klientów
- bieżącej rozbudowy sklepu Foto-Net
- celach statystycznych
- celach marketingowych, za zgodą Klientów
- analizy danych ruchu sieciowego
- analizy potrzeb klientów
- zbierania opini klientów o sklepie i produktach
- innych analiz

3. Sposób wykorzystania, udostępniania i przetwarzania danych.
Wgląd w dane przekazywane do sklepu Foto-Net mają tylko uprawnione osoby będące pracownikami sklepu Foto-Net na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521). Dane nigdy nie są przekazywane do osób trzecich bez wyraźnej zgody Klienta udzielonej poprzez środki porozumiewania się na odległość.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących grup podmiotów: firmy kurierskie lub inne świadczące usługi pocztowe, operatorzy płatności, dystrybutorzy z którymi sklep współpracuje oraz ich serwisy techniczne. O fakcie przekazania danych, o ile jest to konieczne lub wymaga osobnej zgody, Klient jest informowany szczegółowo w trakcie procesu realizacji zamówienia lub procesu reklamacyjnego. W przypadkach takich ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

W przypadku wysyłki towaru do Klienta dane teleadresowe przekazywane są w sposób zwyczajowy, jawny, na liście przewozowym, do przewoźnika celem dostarczenia zamówienia. Dane teleadresowe mogą zostać przekazane do firmy trzeciej, na przykład serwisu, celem związanym bezpośrednio z interesem Klienta, na przykład obsługa reklamacji, wyjaśnienie zagadnienia technicznego. Dane teleadresowe mogą zostać przekazane również firmie trzeciej obsługującej magazyn zewnętrzny naszego dostawcy, celem bezpośredniej wysyłki do Klienta towarów, na przykład towarów o dużym gabarycie.

Dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu obsługi zamówienia Klienta.

Informacje o numerach telefonów i adresach e-mail przekazywane do naszego sklepu są wykorzystywane celem komunikacji z właścicielem danych, oraz do przedstawiania ofert jeśli wyraził ona na to zgodę.

Informujemy, że dane Klientów są uzupełniane z ogólnodostępnych źródeł (np. książka telefoniczna, książka kodów pocztowych itp.) jeśli zachodzi taka potrzeba.

W przypadku realizacji zamówienia, złożonego przez sklep internetowy, sklep może wysłać na podany adres email prośbę o wypełnienie ankiety. Ankieta służy zbieraniu opinii o sklepie. W celu wysyłki ankiety, sklep przekaże, za uprzednio pobraną od Państwa zgodą, Państwa email do do serwisu zajmującego się zbieraniem opinii. Email ten zostanie wykorzystany wyłącznie do jednorazowego wysłania ankiety do klienta.

4. Ochrona niepełnoletnich.
Informujemy, że sklep Foto-Net nie weryfikuje wieku osób składających zamówienia w sklepie oraz korzystających z dostępnych usług sklepu. Osoby niepełnoletnie nie powinny przesyłać informacji poprzez sklep Foto-Net, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz sklep bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów. Za skutki działań osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

5. Przekazywanie danych osobom i instytucją uprawnionym.
Informujemy, że w przypadku żądania przekazania danych Klienta instytucji uprawnionej ustawowo do wglądu w te dane, na przykład Policja lub Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jesteśmy zobowiązani udostępnić/przekazać dane te nawet bez zgody ich właściciela. Informujemy również, że w przypadku naruszenia naszego regulaminu lub złamania prawa przez właściciela danych, jego dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom administracji państwowej właściwym dla rozwiązywania danego typu problemów.

6. Dane przekazywane w formie fizycznej.
Informujemy, że wszelkie dane przekazywane w formie fizycznej, np. umowy, listy, wizytówki, są odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich a w przypadku utylizacji są niszczone w sposób profesjonalny uniemożliwiających ich odtworzenie.

7. Bezpieczny kanał przesyłania informacji personalnych.
Informujemy, że dane przesyłane do serwera naszej firmy, zwierające informacje osobowe jak również inne, prywatne dane, są szyfrowane i całkowicie niewidoczne dla innych użytkowników Internetu. Przesyłanie danych odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL zgodnie z jego specyfikacją a odpowiedni poziom zabezpieczenia jest gwarantowany komercyjnym certyfikatem przez instytucję certyfikującą ten sposób przesyłania danych - certum.pl. Dotyczy to w szczególności formularzy dostępnych na witrynie sklepu Foto-Net, jeżeli dane na jakie są przeznaczone mają charakter danych osobowych.
Dane przesyłane do sklepu Foto-Net są składowane w sposób bezpieczny i pozostają całkowicie pod naszą kontrolą na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521). Dane zabezpieczone są w sposób właściwy przed utratą, wykradzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i bezprawną modyfikacją. Zobowiązujemy się do pełnej, restrykcyjnej ochrony danych zgodnie z wymogami prawa i dostępnymi środkami zabezpieczeń. 

8. Wgląd i zamiana danych osobowych.
Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia, usunięcia lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie sklepu Foto-Net. Może tego dokonać za potwierdzeniem pracownika sklepu, z pomocą dowolnych środków porozumiewania się - na przykład telefon, e-mail etc. Każdy Klient może szczegółowo określić zakres, rodzaj i sposób przetwarzania danych jakie przekazuje, wypełniając odpowiednio formularz lub informując o tym pracownika sklepu.

9. Inne
- W żadnym przypadku sklep Foto-Net nie będzie sprzedawał danych Klientów firmom trzecim.
- Dane przekazane do sklepu Foto-Net będą wykorzystane tylko w celu w jakim zostały przekazane, a po ich końcowym wykorzystaniu zostaną utylizowane zgodnie z zachowaniem wszelkich dostępnych norm poufności uniemożliwiających ich odtworzenie.
- Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
- Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest: Foto-Net Katarzyna Zdrowak i Foto-Net Ireneusz Zdrowak, ul. Krasińskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała
- Szczegółowe dane firm będących właścicielem sklepu Foto-Net, administrujących bazą danych znajdują się w zakładce "o nas".
- Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązkiem sklep posiada zarejestrowny zbiór danych klientów w GIODO. Szczegóły można sprawdzić pod adresem: GIODO zbiór danych Foto-NetPolityka prywatności - mechanizm gromadzenia informacji Cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez sklep Foto-Net.

I. Definicje

Administrator - oznacza firmy: Foto-Net Katarzyna Zdrowak i Foto-Net Ireneusz Zdrowak, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie foto-net.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. System automatycznie poinformuje użytkownika o ograniczeniach.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Konfiguracji serwisu czyli dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

Zapamiętania lokalizacji użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Świadczenia usług reklamowych, dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense

Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu] i ceneo.pl [Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań]

wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
Gadu-Gadu.pl [administrator cookies: Spółka GG Network z siedzibą w Polsce]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, na przykład uniemożliwi zalogowanie.

koszyk TWOJE ZAKUPY
Koszyk jest pusty

pytania

Skype:
skype Foto-Net

Gadu-Gadu:
GG PYTANIA GG PORADY

polecamy POLECAMY

sklep poleca

statyw Manfrotto 190XPROB
statywy:
statyw Manfrotto 190XPROB
502.00 PLN z VAT

certum PayPal
Akceptujemy płatnośc kartą w sklepie stacjonarnym oraz online. Karty biznesowe i DC + 2%. płatność kartą